top of page

BİYOSİDAL ÜRÜN ÜRETİMİ 

13.09.2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3 üncü maddesi ile “ İnsan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünler (Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19)” Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun görev, yetki ve sorumluluğuna verilmiş olduğundan ve söz konusu ürün gruplarının ruhsatlandırılmasına yönelik iş ve işlemler 18.11.2019 tarihli E.4025 sayılı Makam Oluru ile Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına dahil edilmiştir.​

BİYOSİDAL ÜRÜN ÜRETİMİ YAPMAK İSTEYEN FİRMALAR İÇİN SUNDUĞUMUZ HİZMETLERİMİZ.

  • Sağlık bakanlığında yetkili MESUL MÜDÜR  kaydı ve yürütme hizmetleri

  • Ürünlerin Sağlık Bakanlığına bildirim ve kayıt işlemleri.

  • Ürünler üzerinde yapılması gereken zorunlu testlerin yaptırılması ve takibi

  • Ürün MSDS’lerinin hazırlanması.

  • Ürün ambalaj, etiket  ve içerik kontrollerinin yapılması.

  • Barkod numarası alım işlemleri.

  • Ürün etkinlik çalışmaları takibi.

  • Fason Antibakteriyel, Dezenfektan ürün üretim hizmetleri.

  • Biyosidal ürün ihracat izin başvuru işlemleri. 

bottom of page