top of page

EĞİTİMLER

GMP EĞİTİMİ

GMP Kozmetik İyi Üretim Uygulamaları Standardı Nedir?    

 

GMP kozmetik iyi üretim uygulamaları standardı, kozmetik ürünlerinin imalatını gerçekleştiren kuruluşlarda, ürünlerin iç ya da dış faktörlerden kirlenme olasılığının önüne geçmek veya bu riski asgari düzeye indirmek için oluşturulmuş bir standarttır. Bu standart, ürünün yalnız üretim aşamalarını ve şartlarını değil, ürünlerin her açıdan kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Bu sebeple de ham maddelerin kuruluşa girişinden itibaren işlenmesi, ürünün tasarımı, imalatının gerçekleşmesi, paketlenmesi, depolanması ve dağıtımına kadar tüm üretim aşamalarının standartlara uygun olmasını amaç edinmiştir.

 

 

 

 

KALİTE SİSTEM

ISO 9001 kalite yönetim Sistemi belgelendirilmesi, herhangi işletmenin kurmuş olduğu toplam kalite yönetim sisteminin, bağımsız akreditasyon kuruluşları tarafından denetlenmesi ve denetimden uygunluk alması yani denetimden başarılı bir şekilde geçmesi durumunda sertifikayı kullanma hakkı vermesi sürecidir.

Süreci kısaca özetleyecek olursak, kuruluşun standardın gereksinimlerini yerine getirmesinin akabinde bağımsız bir belgelendirme kuruluşunun işletmeyi denetlemesi gerekmektedir.

Bu denetim sonucunda bir işletmenin kurmuş olduğu kalite iletim sistemi ilgili standart ISO 9001 Standardının gereksinimlerini karşılaması durumunda kuruluşun yönetim sistemi belgelendirilir.

 

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİN TEMEL AMAÇLARI

ISO 9001 kalite yönetim sistemi işletmenin kârlılığını arttırır,
ISO 9001 kalite yönetim sistemi müşteri memnuniyetini beklenen düzeye gelmesini sağlar,
ISO 9001 kalite yönetim sistemi işletmenin diğer faaliyetlerinde etkin ve entegre olarak kaynakların korunmasını sağlar,

 

Entegre Yönetim Sistemi Nedir? Entegre Yönetim Sistemleri Hakkında Genel Bilgiler

Entegre Yönetim Sistemi kurumların birden fazla olan yönetim sistemlerini bir araya getirerek veya yönetim sistemlerini birbirleri ile uyumlu hale getirerek yani entegre ederek oluşturulan sistemler bütünüdür. Sistem kurulurken ortak koşullar bir araya getirilir detaylar ise genel koşullara eklenti olarak ilave edilir.

Entegre Yönetim Sistemleri, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi , ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti yönetim sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 31001 Risk Yönetim Sistemi gibi sistemlerin bir araya getirilerek koşul, gereklilik veya standartların ortak olarak karşılanmasına yönelik el kitabı, prosedür veya talimatlar oluşturmak yoluyla planlandığı, yönetildiği, etkinliğinin sürekli olarak iyileştirildiği sistemler bütünüdür.

 

 

5S İş Yeri Organizasyonu Eğitimi

Eğitimin Hedefi

Daha düzenli, daha temiz ve daha disiplinli iş alanları 5S uygulamaları ile oluşturulur. Bu sayede kalite ve verimlilik artar, maliyet azalır, iş güvenliği sağlanır ve çalışanların motivasyonu artar. Yalın üretim uygulamalarının temeli olan ve iş yeri organizasyonu olarak adlandırılan 5S’ in hedefi, kültürel bir değişim yaratarak, iş yerindeki malzeme ve bilgi akışının hızlı ve doğru olmasını sağlamaktır

 

HİJYEN EĞİTİMİ

Ham maddelere çevreden hava, toz, toprak, su ve gübre kaynaklı mikroorganizmalar bulaşır. Ayrıca üretim sırasında insan, su, alet ve ekipman, katkı maddeleri ve ambalaj metaryalinden de bulaşma gerçekleşir. üretime mikrobiyal bulaşmaların düzeyi bulaşmaya engel olmak amacıyla alınan sanitasyon önlemlerine bağlıdır. Mikroorganizmaları kontrol altına alarak sağlıklı kozmetik ürün üretmek yalnızca üretim aşamasında uygulanan kontrol ile sağlanamaz. Kontaminasyon risk değeri yüksek ve sağlıklı kozmetik ürün üretmek amacıyla ham maddeden tüketiciye ulaşana kadar her aşamada ( ham madde üretimi, depolama, taşıma, gıda işleme, toptan ve perakende satış, hazırlama ve servis ) mikrobiyal bulaşma ve gelişmeyi önlemek için gerekli olan her türlü önlem alınmalıdır.

 

SASO BELGESİ

Saso Belgesi Suudi Arabistan tarafından ülkeye girişte zorunlu tutulan bir belgedir. SASO BELGESI (Suudi Arabistana Uygunluk Belgesi) Suudi Arabistana yapacağınız ihracatların ve ihracat yapacağınız mamüllerin suudi arabistan standartlarına ve kalite politikasına uygunluğunu beyan eden belge olma özelliği taşımaktadır.

 

Saso Belgesi Suudi Arabistan Standart Organisation (SASO) adlı kuruluş Suudi Arabistanla ilgili standartları hazırlamakta ve ithalat sırasında gümrükler bu standartlara uygunluğun denetimini yapmaktadır.

 

 

SASO Suudi Arabistan tarafından ithalatta aranan belgeler şunlardır:

 

- Ticari fatura

- Menşe Şehadetnamesi

- Konşimento

- Sigorta belgesi (Eğer ihracatçı tarafından sigortalanmışsa)

- Yükleme listesi

Bunların dışındaki belgeler isteğe bağlı olup, ithal edilecek ürüne ve ithalatçı ile yapılan anlaşmaya göre değişebilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

CE SERTİFİKASYON

 

CE işareti kısaca İngilizce ifade olarak anlamı, "Conformite European" kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş ve Türkçe, "Avrupa Standardlarına Uygunluk" manasına gelmektedir.

CE belgesi bir marka ya da kalite belgesi değildir. CE işareti taşıyan ürünler Avrupa birliği ile ilgili direk tipleri uygun ve gerekli tüm kriterlerin yerine getirildiğinin kanıtıdır Avrupa Birliği'nde CE belgesinin kapsamına alınan ürünler bu işaret olmaksızın pazara sunulamaz. Pazara sunmak hem Avrupa Birliği ülkeleri tarafından üretilen ürünleri ve Avrupa Birliği başından bu ülkeleri ithal edilen bütün ürünleri kapsamaktadır Bundan dolayı ülkemizdeki ihracatçıları Avrupa Birliği'ne yapacakları ihracatlarda CE belgesi hususuna önem vermeleri gerekmektedir.

 

 

 

    

 

 

Resim1.png
Resim1.png
Resim1.png
Resim1.png
bottom of page